Om os

​Vi er Michael Jørgensen, Ole og Jørgen Rostgård, der i dag driver landbrug samt maskinstationsvirksomhed på gården Lausgård i Københoved i Sønderjylland. 

Vores historie​

Ole Rostgård købte slægtsgården ”Lausgård” i 1971 som 5. generation i familiens eje. Samme år blev han gift med Inge, som er uddannet sygeplejerske.

Gården blev drevet hovedsageligt som kvæggård indtil 2005, hvor køerne blev solgt. Men allerede de første år efter overtagelsen kørte Ole ammoniak, samt havde maskinfællesskab med nogle naboer. I 2011 overtog Jørgen gården som 6. generation efter Ole og Inge.

I 2013 påbegyndte Rostgård Maskinstation et generationsskifte, hvor Jørgen og Michael indtrådte som ejere i fællesskab med Ole.

Gården drives nu fuldt ud med planteavl og maskinstation, samt en del pasnings og forpagtnings-aftaler, der gør arbejdet fleksibelt.

Der drives i dag ca. 1900 ha. i et fællesskab bestående af Michael Jørgensen, Ole, Jørgen og Peter Rostgård.

ORGANISATION​​

Jørgen: Står for den daglige drift af virksomheden. Sammen med kørselslederen Mikkel passer han telefonen og laver alle aftaler.

Michael: Er værkstedsansvarlig og står for alt vedr. reparation og vedligehold.

Peter: Står for markdriften sammen med Ole og den daglige leder Jan.

Pernille: Regnskabschef

Personale​

Der er 25 fastansatte medarbejdere/elever. Det er en blanding af landmands- og smedeuddannede som i det daglige giver et vigtig fundament, både overfor kunder og i virksomheden. De danner et godt og selvstændigt team, der altid er veloplagte, så godt humør og energi præger hverdagen. Noget vi sætter stor pris på!

I højsæsoner har vi en del erfarne afløsere at trække på, så vi ofte er oppe på 30 mand i arbejde. Det gør at maskinerne bliver udnyttet optimalt i sæsonerne, og vores faste folk får udhvilet og kan udføre deres opgaver forsvarligt.

Rostgaard Maskinstation

Du kan finde os på adressen:

Københovedvej 54A, 6630 Rødding​

Ring til os på telefon:

+45 41 40 71 06

Ring til os på telefon:

+45 74 84 71 06

Vi tilbyder

Gyllekørsel

Majssnitning

Gyllekørsel

Diverse opgaver

Høstarbejde

bliv ringet op

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt